Rodina LIVING

Priemerné ceny

Priemerné ceny a stredné ceny sú vypočítavané na základe cien nehnuteľností zadaných realitnými kanceláriami do systému LIVING, preto majú len orientačný, informatívny charakter a nemusia zodpovedať reálnym priemerným a stredným cenám na trhu.

Priemerná cena zvoleného typu vo zvolenej lokalite je vyjadrená podielom súčtu všetkých cien nehnuteľností a počtu takýchto nehnuteľností.

Stredná cena, naproti priemernej cene, nie je ovplyvnená extrémami, pretože pri jej výpočte platí, že 50 % nehnuteľností je drahších a 50 % nehnuteľností je lacnejších ako stredná cena.

%COLSEARCH%